Dne 27.11.2023 se konalo rozsvícení vánočního stromu před Obecním úřadem v Kralicích na Hané.

Na této akci vystoupili žáci 3. oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Lucie Pekové s pásmem koled a básniček.

Anděl přivítal všechny přítomné a zarecitoval básničku. Poté následovaly písničky Rolničky, rolničky, Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, a  básnička Jablíčko. Julian Rozehnal zazpíval písničku Už se těšíme na Ježíška a na závěr se děti rozloučily písničkou Štědrej večer nastal.

Kromě žáků naší školy na akci vystoupily i děti z mateřské školy.

Po skončení programu si pan starosta připravil pro děti překvapení. Na náměstí před Obecní úřad zavítala Elsa s Olafem. Děti byly nadšené. Elsa s Olafem zatancovali na písničku z Ledového království. Potom společně se všemi lidmi rozsvítili vánoční stromeček.

Děti měly možnost se také s Elsou a Olafem vyfotit.

Atmosféru, která zde byla přímo vánoční, dokresloval i čerstvě napadlý sníh.