Ve středu 29.11. 2023 se v hale ve Vrbátkách konalo tradiční setkání devíti družstev nazvané "Starostuv hanácké vdolek".

Tato událost přilákala pozornost škol z celého regionu a nabídla příležitost pro soutěžení a přátelské setkání mezi školami.

V hodinách tělesné výchovy se žáci intenzivně připravovali na různé disciplíny, které byly součástí soutěže. Mezi tyto disciplíny patřilo sbírání a kladení kaštanů, manipulace se stužkami, přeskoky přes lavičku, florbal, výletníci, „člověk, kůň, rak" a další. Tyto různorodé soutěžní disciplíny nabízejí žákům pestrou škálu dovedností a dobrodružství.

Z naší školy se zúčastnilo 20 žáků od 1. do 5. třídy, kteří naši školu výborně reprezentovali. Jejich vynikající výkon nám přinesl skvělé třetí místo v celkovém hodnocení této soutěže.

Všem žákům, kteří se zúčastnili, patří srdečné blahopřání a uznání za jejich skvělý výkon. Jsou inspirací pro ostatní a příkladem toho, jakým způsobem se dá dosáhnout úspěchu skrze spolupráci a odhodlání.