Ve čtvrtek 16. 11. 2023 si žáci 4. a 5. ročníku v rámci projektové výuky připomněli 17. listopad roku 1989 - Den boje za svobodu a demokracii.

Děti ve 4. ročníku si nejprve vzájemně ukazovaly demonstrační karty a zjišťovaly, zda všem slovům, jako je politický režim, demonstrace, svoboda, Sametová revoluce aj., rozumí. Zhlédly krátké video a ve dvojici vyhledávaly a doplňovaly formou osmisměrky další informace. Nakonec si nakreslily, vystřihly a nalepily do sešitu základní symboly 17. listopadu 1989.

Žáci 5. ročníku nejprve zhlédli krátké video, v pracovních listech si osvojili základní a klíčová slova, pozitivní i negativní změny po revoluci a symboly sametové revoluce.

Mezi žáky také proběhla zajímavá diskuze na dané téma.