Ve čtvrtek 2. 5. se žáci 5. ročníku zúčastnili testování České školní inspekce v rámci Zjišťování výsledků vzdělávání žáků základních škol.

Žáci během 70 minut odpovídali na různé typy otázek prověřujících úroveň informatického myšlení.