Dne 6. 5. 2024 navštívil naši školu EDUbus.

Jedná se o autobus, který je od kufru až po střechu naplněn vzdělávacími programy. Je to speciálně upravený autobus pro žáky i učitele, kteří se chtějí zaměřit na využívání různých moderních technologií.

Žáky 3. a 4. třídy zajímala robotika, konkrétně robot VEX 123. Žáci dokázali pomocí tlačítek robota ovládat, starší žáci pak programovali pomocí tzv. kodéru – programovací tabulky, která dávala příkazy pro robota.
Všechny děti odcházely nadšené.

Žáci 5. ročníku se seznámili se suchým ledem, prováděli tzv. sucholedokouzla. Dozvěděli se, proč se suchý led jmenuje suchý a co jsou to „nezbedné peletky.“ Vyzkoušeli si pokus s bublinami, nezbednými peletkami a vyrobili si první malou výbušninu.
Získali například tyto nové informace: suchý led není z vody, nepotřebuje elektrický proud, má názkou hmotnost a komáry přitahuje oxid uhličitý.

Odpoledne některé výukové metody a moderní technologie využili i učitelé naší školy.