Ve středu 15. 5. 2024 proběhl před naší školou sběr papíru.

Sbíraly se pouze časopisy, letáky a noviny.  Celkem bylo nasbíráno 5 935 kg.


Mezi nejlepší sběrače na škole patří: 
1 .místo – Kadlčíková Anna, 4. ročník, 650 kg
2. místo – Kovaříková Aneta, 1. ročník, 510 kg
3. místo – Hladilová Marie, 4. ročník, 315 kg
4. místo – Urbánek Miroslav, 3. ročník, 269 kg
5. místo – Zemánek Matyáš, 5. ročník, 264 kg

Pořadí tříd:
             třída    průměr na žáka
1. místo    4.      126, 36
2. místo    1.      68, 21
3. místo    3.      66, 02
4. místo    5.      56, 71
5. místo    2.      38, 96

Všem, kteří se do sběru papíru zapojili, moc děkujeme.