Závěrečné vysvědčení

V pátek 27. června bylo ukončeno druhé pololetí školního roku 2013/2014. Ve třídách rozdaly paní učitelky dětem vysvědčení, ve kterém byla zhodnocena známkami jejich práce za toto období. Zde vidíte ty nejšikovnější, kterým se podařilo mít na vysvědčení samé jedničky!! Gratulujeme !! Ale ani vy ostatní nezoufejte, všichni jste se moc snažili, ale samozřejmě je vždy možné spoustu věcí zlepšovat. Takže se těšíme na příští školní rok!! Hezké prázdniny!!

více

Ukončení školní docházky a uvítání u pana starosty

V tento slavnostní den se sešly na obecním úřadě městyse Kralice na Hané žákyně pátého ročníku, aby zde slavnostně ukončily svou pětiletou docházku do zdejší základní školy a obržely z rukou pana starosty Pavla Koláře upomínkové předměty, ale také vkladní knížku s nemalou částkou, jako pomoc do dalšího studia. Pan starosta v tento den také přivítal naše budoucí školáky, kteří po prázdninách nastoupí do prvního ročníku zdejší základní školy. Také oni dostali krásné a hlavně užitečné dárky - plnou tašku školních potřeb.

více

Indiánské odpoledne

V pátek 20.června se konalo v naší základní škole indiánské odpoledne pro děti. Všichni zúčastnění si mohi vyzkoušet svoji obratnost v indiánských disciplínách a přitom si vytvořit pěknou indiánskou čelenku. Za doprovodu kapely "Záskok" jsme si mohli zazpívat známé písničky nebo jen tak posedět u dobrého steaku a zaposlouchat se. Vyzkoušeli jsme si i bubnování na bubínky za doprovodu rytmických nástrojů, které opět přivezli manželé Kratochvílovi. Letos se vše odehrávalo v týpí, které nám na naší zahradě postavili ochotní "indiáni" = skauti z Dubu. Výherci tomboly mohli v týpí také přenocovat. Zážitků bylo spoustu a všichni se již těšíme na tuto akci i v příštím školním roce.

více

Den dětí v mateřské škole

Letos jsme oslavili Den dětí spolu s dětmi v mateřské škole. Paní učitelky si pro nás připravily různá stanoviště, na kterých naši školáci spolu s těmi menšími dětmi z MŠ plnili splečně různé dovednostní úkoly. Poté dostaly všechny děti sladkou odměnu a dokonce medaili za šikovnost a zručnost. Před školou jsme si ještě namalovali hezké obrázky, abychom si vyzdobili cestu pod našimi okny.

více

Škola v přírodě

V týdnu od 26. do 30. května jsme se vypravili vstříct novým zážitkům a poznatkům do Ostružné, kde jsme pobývali na škole v přírodě. Program, který si pro nás připravila paní vychovatelka Jaroslava Formanová byl vskutku velmi nabitý. Nejenže jsme poznávali krásy okolní přírody, ale vypravili jsme se také do blízkého města Jeseník, abychom poznali i tamní zajímavosti a dozvěděli se spoustu informací o zdejších léčebných pramenech a metodách vyhlášeného pana Priessnitze. Počasí nám sice trochu nepřálo, a tak jsme nemohli uskutečnit všechny naplánované aktivity paní vychovatelky, ale přesto jsme neustále něco vytvářeli a hráli různé hry a soutěže, což ke škole v přírodě neodmyslitelně patří. A myslíme si, že jsme si to všichni pořádně užili.

více

MŠ ve škole - hudební výchova a pracovní činnosti

V úterý 13.5. přišly děti z mateřské školy opět mezi naše žáky, aby si společně zazpívali novou písničku a v pracovních činnostech si vyzkoušeli vyrobit papírový košíček. Děti byly moc šikovné a snaživé. Všem se výrobky náramně povedly a společně si všichni hezky zazpívali.

více

Den matek

Dne 7.května se uskutečnila besídka ke Dni matek. Žáci si pod vedením učitelek připravili pěkné vystoupení pro maminky, které se všem velmi líbilo.

více

Beseda s příslušníkem Policie ČR

V pátek 17. 1. 2014 proběhla na naší škole beseda s příslušníkem státní Policie. Žáci se dověděli, jak vypadá uniforma pořádkového policisty, na modelové situaci si vyzkoušeli volání na tísňovou telefonní linku. Seznámili se s povinnostmi a radami Poldy - kriminalisty, Poldy - psovoda, Poldy - pyrotechnika. Se zájmem zhlédli poučné videozáznamy na téma: 1. Kdo je za dveřmi, 2. Internet a děti, 3. Nález nebezpečného předmětu

více

Vystoupení hudební skupiny MARBO

Po vánočních prázdninách začínáme ve škole vždy s písničkou. A celou spoustu pěkných písniček nám vždy přijedou zazpívat manželé Vrtalovi se svou hudební skupinou MARBO. Letos přijeli s programem na téma: "Tajemství písniček". A jaké bylo to tajemství? No přece, že písnička nám vždy zpříjemní den a navodí dobrou náladu.

více

Náměšť na Hané

Letos jsme se rozhodli, že se zajedeme podívat do zámku v Náměši na Hané na vánoční program pro děti. V budově tamního zámku byla pro děti připravena vánoční dílna, kde si všichni vyrobili krásného andílka z malé skleničky, prohlídka zámku spojená s povídáním o vánočních tradicích a vánoční jarmark, kde si děti mohly nakoupit malé dárky pro své nejbližší. Akce byla hrazena ze sběrových peněz.

více