Žáci se samými jedničkami

více

Hry v přírodě - 2. ročník

29.6. - si třídní učitelka připravila pro druháky dopoledne plné her a soutěží v přírodě. Děti soutěžily, sportovaly, hledaly poklad a občerstvily se zmrzlinou.

více

Pěší výlet do Hrubčic - 1. třída

29.6. - se prvňáci vydali na pěší výlet do Hrubčic.

více

Pěší výlet do Štětovic - 4. ročník

29.6.- se žáci 4. ročníku vydali na farmu do Štětovic.

více

Soutěžíme s Arnoštem

28.6. - 1.ročník - vyhodnocení celoroční hry "Soutěžíme s Arnoštem."

více

Slavnost Slabikáře

V pondělí 21.6. proběhlo v 1. ročníku pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci byli od obce odměněni knihou od Zuzany Pospíšilové "Školní detektiv" a pamětní medailí. Slavnostního programu se zúčastnila i paní ředitelka školy a paní starostka obce a potěšením pro p.uč.Novotnou bylo pěkné vystoupení prvňáčků za potlesku rodičů.

více

Rozloučení s žáky 5. ročníku na úřadě

V pondělí 21.6. proběhlo slavnostní rozloučení žáků 5. ročníku na Městysi Kralice na Hané.

více

Budování dětského hřiště na školní zahradě

více

Škola v přírodě

14. - 18. 6. se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili školy v přírodě na chatě Moravici v Karlově pod Pradědem. Děti byly rozděleny do pěti družstev. Měly pestrý program, který pro ně připravili animátoři. Jezdily na bruslích, koloběžkách, hrály hry v lese, tancovaly, koupaly se i opékaly špekáčky.

více

Den dětí

1. 6. - v rámci Dne dětí si žáci v úterý během 3. a 4. vyučovací hodiny vyzkoušeli různé úkoly na školním dvoře a zahradě. Za odměnu dostali nanuk.

více