Kralická škola

Naše škola má více než stoletou tradici. Panuje u nás přátelské rodinné prostředí malotřídní školy. Máme 5 tříd, 3 oddělení školní družiny a zkušené pedagogy poskytující vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup.

Více o naší škole
starší aktuality »

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY!

Naše škola je základní školou s více než stoletou tradicí, která poskytuje primární vzdělávání žáků v rámci vzdělávacího systému České republiky. Je organizována jako malotřídní škola s pěti postupnými ročníky v pěti třídách o celkové kapacitě 150 žáků. Disponuje třemi družinami a jídelnou. Poskytuje základy všeobecného vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. Nabízí aktivity spojené s výukou, aktivity školní družiny a zájmové kroužky.

Ilustrační obrázek - dívka
Ilustrační obrázek - chaplec

CO NABÍZÍME ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

 • podnětné a přátelské prostředí malé školy
 • individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ranní a odpolední školní družinu
 • pobyt dětí na školní zahradě v průběhu přestávek a při činnostech v ŠD
 • pestrou nabídku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie zdarma
 • výuku plavání pro všechny žáky školy od 1. do 5. ročníku 
 • dopravní a ekologickou výchovu 
 • projektovou výuku
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • modernizaci výuky prostřednictvím výpočetní techniky, didaktického software a interaktivních tabulí
 • internet pro žáky 4. a 5. ročníku při samostatné přípravě na výuku
 • pobyt žáků v přírodě
 • školní knihovnu pro žáky
 • návštěvy divadelních představení
 • tematické školní výlety a exkurze
 • výtvarné dílny pro děti i rodiče
 • sportovní soutěže pro žáky
 • účast dětí předškolního věku ve výuce
 • projekty Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko

Události a akce školy

všechny akce
říjen 2023
po út st čt so ne
1
2
3 4 5
6
7 8
9
10
11 12 13
14 15
16 17 18
19 20
21 22
23
24
25
26
27
28 29
30
31

Ekocentrum Iris, Prostějov - 2. a 3. ročník

V pondělí 30. 10. 2023 se žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili výukového programu Hrátky s přírodninami.

více

turnaj v pexesu

Ve středu 25. 10. 2023 byl v 1. oddělení ŠD vyhodnocen říjnový turnaj v pexesu.

více

Projektová výuka - vznik Československého státu - 5. ročník

Ve středu 25. 10. 2023 si žáci v rámci projektové výuky vytvářeli tzv. flipbooky.

více

Školička

Setkání předškoláčků s paní učitelkou z 1. třídy.

více

sběr papíru

V úterý 24.10.2023 proběhl před naší školou sběr papíru.

více

Ekocentrum Iris, Prostějov - 5. ročník

V pondělí 23. 10. 2023 se žáci 5. ročníku zúčastnili v Ekocentru Iris v Prostějově vzdělávacího programu „Hrátky s přírodninami.“

více

Dýňová stezka

V pátek 20.10.2023 se konala Dýňová stezka, kterou letos poprvé pořádal Klub přátel školy.

více

Den stromů - 4. ročník

V pátek 20. října se v České republice slaví Den stromů.

více

Vyřezávání dýní

Tradiční dlabání dýní se uskutečnilo ve středu 18.10.2023 na školní zahradě.

více

Den otevřených dveří u hasičů v Prostějově

V pátek 13. října 2023 se děti ze všech tří oddělení ŠD naší školy zúčastnily akce Den otevřených dveří, který pořádal Hasičský záchranný sbor v Prostějově.

více

Bílá pastelka aneb výtvarka poslepu

Bílá pastelka je každoroční sbírka pořádaná od roku 2000, vždy 15. října, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, na podporu nevidomých v České republice, a proto děti si ve 4. třídě v úterý 10.10.2023 vyzkoušely, jaké to je tvořit „poslepu“.

více

Divadelní představení

V pondělí dopoledne 9. října 2023 děti z 1. a 2. třídy navštívily divadelní představení v Prostějově.

více

Drakiáda

V pátek 6.10.2023 uspořádal Klub přátel školy ve spolupráci s Mateřskou školou pro děti Drakiádu.

více

Turnaj v "Člověče, nezlob se!"

V září hráli v I. oddělení školní družiny jeden z tradičních turnajů.

více

Podzimní část kurzu dopravní výchovy - 4. ročník

V pondělí 2.10. proběhla podzimní část kurzu dopravní výchovy.

více

fotografování žáků 1. ročníku

více