V pátek 10.11.2023 proběhl pro děti z 1. a 3. oddělení ŠD projekt „Podzim v parku“ organizovaný v rámci Šablon JAK.

Kralickým parkem děti odborně provedl pan dendrolog Tomáš Peka. Děti od něj dostaly velkou spoustu zajímavých informací o stromech a keřích, které zde rostou.

Dále pak děti plnily úkoly, které pro ně připravily paní vychovatelka Formanová a paní vychovatelka Peková.  Mohly tak plně využít nabyté vědomosti při odpovídání na otázky v pracovních listech a při luštění křížovek.

Děti velmi bavilo sbírat zajímavé a krásně zbarvené listy, které lepily na připravené výkresy s lepicími páskami.

Počasí sice nebylo úplně nejlepší, ale i přes to se všechny aktivity dětem líbily a akce měla úspěch.