Ve čtvrtek 9.11. 2023 bylo pro děti z 1. oddělení ŠD připraveno projektové odpoledne na téma Svatý Martin – jeho život a legenda.

V tomto projektu se děti z různých zdrojů dozvěděly, kdo byl svatý Martin, odkud pocházel, jaké byly jeho názory a životní postoje.

Děti pracovaly s několika pracovními listy, zhlédly video na ČT edu, skládaly puzzle, zabývaly se pranostikami a tématickými omalovánkami.

S paní vychovatelkou Formanovou si také povídali o novodobých tradicích a zvycích, které jsou se svátkem svatého Martina spojeny.