Zdravý týden

více

Pěší výlet do Hrubčic

25.června jsme se vydali na pěší výlet do nedalekých Hrubčic. Děti si zasportovaly a vyřádily na místním dětském hřišti, které se všem moc líbilo.

více

Malá kopaná v Bedihošti

24.června proběhl na ZŠ Bedihošť turnaj v malé kopané. Kraličtí fotbalisté se umístili na pěkném 4.místě. Náš tým tvořili: Adam Buchta, Lukáš Bašný, Antonín Večerka, Tomáš Burget, Jan Svozil, Jakub Němčík, Tomáš Večerka, Vojtěch Pospíchal, Václav Prokop.

více

Štěňátka ve škole

více

Školní výlet - Modrá

23.června se konal pro naše žáky zajímavý výlet. Děti navštívily Archeoskanzen a Živou vodu v Modré.

více

Rozloučení páťáků na úřadě

22.června proběhlo na úřadě Městyse Kralice na Hané slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku.

více

Indiánské odpoledne

19.června proběhlo na naší školní zahradě "Indiánské odpoledne." Děti si vyráběly indiánské čelenky, soutěžily na různých stanovištích. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola, k tanci a poslechu hrála hudební skupina ZÁSKOK.

více

Pracovní činnosti - ovocné poháry

Žáci 4.a5.ročníku si v hodině pracovních činností mohli vytvořit pod vedením p.uč.Koskové ovocné poháry. Všem se velice podařily a také jim moc chutnaly.

více

Přednáška o první pomoci

11.června proběhla na naší škole beseda o poskytování první pomoci.

více

Dětské dopravní hřiště

10.června se žáci 4.ročníku zúčastnili výuky na DDH v Prostějově.

více