Rozloučení s páťáky na úřadě

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 se uskutečnilo na Úřadě městyse v Kralicích na Hané slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku, kterého se zúčastnily také paní ředitelka Mgr. Lenka Nováková a třídní učitelka Mgr. Hana Půdová.

více

Žáci se samými jedničkami

více

Výlet do Moravského krasu

Dne 29.6. se žáci 1.- 4. ročníku vypravili autobusem na výlet do Moravského krasu. Shlédli propast Macocha, navštívili Punkevní jeskyně s krásnou krápníkovou výzdobou a pluli po podzemní říčce Punkvě. Kromě toho jeli vláčkem a lanovkou. Oběd měli v Chatě Macocha. Svým blízkým i sobě koupili různé dárky a suvenýry.

více

Pohár starostů - malá kopaná

Ve středu 29. 6. 2022 proběhl na víceúčelovém hřišti v Kralicích na Hané fotbalový turnaj žáků 1. stupně základních škol.

více

Rozloučení se školním rokem - KPŠ

V sobotu proběhlo v místním parku "Rozloučení se školním rokem."

více

Soutěž "Zlatá vařečka"

Od března 2022 začala probíhat ve školní jídelně nová soutěž.

více

Pasování žáků 5. ročníku

V pátek 24. 6. proběhlo na školní zahradě slavnostní rozloučení žáků 5. ročníku s třídní učitelkou Mgr. Hanou Půdovou a ředitelkou školy Mgr. Lenkou Novákovou. V programu, který s dětmi nacvičila paní vychovatelka Leona Zemánková, rodiče zhlédli taneční vystoupení s písničkami a vtipné vzpomínkové video. Na závěr byly žákům předány šerpy „Páťák 2022“.

více

Nocleh páťáků ve škole

Večer 24.6. po slavnosti se páťáci sešli ve škole ještě jednou. Na dvoře si opekli špekáčky a zahráli si fotbal. Čas před spaním vyplnili hrami. Z pátku na sobotu přenocovali ve školní družině.

více

Vlastivědná exkurze do Prahy

24.6. - vlastivědná exkurze žáků 5. ročníku do našeho hlavního města se vydařila.

více

Slavnost Slabikáře

Ve středu 22.6. proběhla velká sláva v 1. třídě. Naši prvňáčci předvedli své získané dovednosti a byli pasování na čtenáře. Jako upomínku na první školní rok jim Městys Kralice na Hané věnoval knihu. Všem moc gratulujeme!

více